FANDOM


Opis: W każdej kulturze i rasie istnieją robotnicy rolni. Muszą być silni i wytrwali, odporni na głód i pogodę. W Konfederacji praca ta jest powszechna i mogą ją wykonywać wszyscy, choć nie jest obecnie zbyt popularna wśród Dostojnych. U Ma'alauków pracę

Wymagania:

Talenty: